فروشگاه اینترنتی بولد موبایل 

A Series

33,190,000  ریال
ابعاد164.2x75.9x9.1 میلیمتر وزن196 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.5 اینچ
52,890,000  ریال
ابعاد167.2x76.4x9 میلیمتر وزن203 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسفید نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
20,990,000  ریال
ابعاد141.7x67.5x8.6 میلیمتر وزن150 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگقرمز نوع نمایشگرIPS LCD اندازه5.3 اینچ
ابعاد165.4x76.9x8.4 میلیمتر وزن197 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.9x8.4 میلیمتر وزن197 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.9x8.4 میلیمتر وزن197 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.9x8.4 میلیمتر وزن197 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.9x8.4 میلیمتر وزن197 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.1x76.4x8.8 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسفید نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.1x76.4x8.8 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسفید نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.1x76.4x8.8 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسفید نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.1x76.4x8.8 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسفید نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.1x76.4x8.8 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسفید نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد164.5x76.9x8.4 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسفید نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
(1)
ابعاد159.7x74x8.1 میلیمتر وزن186 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.4 اینچ
ابعاد159.7x74x8.1 میلیمتر وزن186 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.4 اینچ
ابعاد159.7x74x8.1 میلیمتر وزن186 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.4 اینچ
ابعاد163.7x76.1x7.6 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگخاکستری نوع نمایشگرSuper AMOLED Plus اندازه6.7 اینچ
ابعاد163.7x76.1x7.6 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگخاکستری نوع نمایشگرSuper AMOLED Plus اندازه6.7 اینچ
ابعاد159.6x74.8x8.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.5 اینچ
ابعاد159.6x74.8x8.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.5 اینچ
ابعاد163.7x76.1x7.6 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگخاکستری نوع نمایشگرSuper AMOLED Plus اندازه6.7 اینچ
ابعاد159.6x74.8x8.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.5 اینچ
ابعاد164.2x75.9x9.1 میلیمتر سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS IPS اندازه6.5 اینچ وضوح تصویر720x1600 پیکسل
ابعاد164.2x75.9x9.1 میلیمتر سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS IPS اندازه6.5 اینچ وضوح تصویر720x1600 پیکسل
ابعاد164.2x75.9x9.1 میلیمتر سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS IPS اندازه6.5 اینچ وضوح تصویر720x1600 پیکسل
ابعاد164.5x76.9x8.4 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسفید نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد164.5x76.9x8.4 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد164.5x76.9x8.4 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد164.5x76.9x8.4 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.1x76.4x8.8 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.1x76.4x8.8 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ