فروشگاه اینترنتی بولد موبایل 

نشان تجاری
قیمت
رنگ
شبکه
سایز صفحه نمایش
رزولوشن عکس
حافظه داخلی
حافظه رم
ظرفیت باتری
سنسورها

سامسونگ-Samsung

ابعاد168.8x79.9x9.9 میلیمتر وزن235 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.9x9.3 میلیمتر وزن207 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسبز نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.9x9.3 میلیمتر وزن207 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسبز نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.9x8.4 میلیمتر وزن192 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسبز نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.9x8.4 میلیمتر وزن192 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسبز نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.1x76.4x8.8 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسفید نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد164.5x76.9x8.4 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد164.7x77x7.4 میلیمتر وزن176 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرSuper AMOLED Plus اندازه6.7 اینچ
ابعاد164.7x77x7.4 میلیمتر وزن176 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرSuper AMOLED Plus اندازه6.7 اینچ
ابعاد164.7x77x7.4 میلیمتر وزن176 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرSuper AMOLED Plus اندازه6.7 اینچ
(1)
ابعاد159.7x74x8.1 میلیمتر وزن186 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.4 اینچ
ابعاد159.7x74x8.1 میلیمتر وزن186 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.4 اینچ
ابعاد163.7x76.1x7.6 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگخاکستری نوع نمایشگرSuper AMOLED Plus اندازه6.7 اینچ
ابعاد163.7x76.1x7.6 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگخاکستری نوع نمایشگرSuper AMOLED Plus اندازه6.7 اینچ
ابعاد159.7x74x8.1 میلیمتر وزن186 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.4 اینچ
ابعاد159.6x74.8x8.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.5 اینچ
ابعاد159.6x74.8x8.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.5 اینچ
ابعاد163.7x76.1x7.6 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگخاکستری نوع نمایشگرSuper AMOLED Plus اندازه6.7 اینچ
ابعاد159.6x74.8x8.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.5 اینچ
ابعاد164.2x75.9x9.1 میلیمتر سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS IPS اندازه6.5 اینچ وضوح تصویر720x1600 پیکسل
ابعاد164.2x75.9x9.1 میلیمتر سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS IPS اندازه6.5 اینچ وضوح تصویر720x1600 پیکسل
ابعاد164.2x75.9x9.1 میلیمتر سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS IPS اندازه6.5 اینچ وضوح تصویر720x1600 پیکسل
ابعاد165.4x76.9x9.4 میلیمتر وزن215 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.9x9.4 میلیمتر وزن215 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.5x77x8.4 میلیمتر وزن198 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد164.5x76.9x8.4 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد164.5x76.9x8.4 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد164.5x76.9x8.4 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد164.5x76.9x8.4 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.1x76.4x8.8 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.1x76.4x8.8 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.1x76.4x8.8 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسفید نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ