فروشگاه اینترنتی بولدموبایل

ابعاد11.3×51.6×124.4 میلیمتر وزن123 گرم سیم کارت دو سیم کارت
2,116,107  ریال
ابعاد16.2×45×93 میلیمتر وزن80 گرم سیم کارت دو سیم کارت
2,110,710  ریال
ابعاد13×46.8×112.7 میلیمتر وزن65 گرم سیم کارت دو سیم کارت
2,844,603  ریال
ابعاد126.8x64.1x10.5 میلیمتر وزن123 گرم سیم کارت دو سیم کارت
5,932,039  ریال
ابعاد8.5×68.7×147.7 میلیمتر وزن163 گرم سیم کارت دو سیم کارت
79,610,000  ریال
ابعاد8.5×68.7×147.7 میلیمتر وزن163 گرم سیم کارت دو سیم کارت
73,240,000  ریال
ابعاد8.5×73.8×158.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارت دو سیم کارت
84,550,000  ریال
ابعاد8.5×73.8×158.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارت دو سیم کارت
75,500,000  ریال
ابعاد152.4x78.6x7.6 میلیمتر وزن170 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد8.4×72.3×143.8 میلیمتر وزن153 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد8.0×71.3×146.2 میلیمتر وزن160 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد8.4×70.6×149.2 میلیمتر وزن172 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد159.9x75.7x8.3 میلیمتر وزن191 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد152.5x74.8x8.0 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد7.9×71.4×146.1 میلیمتر وزن152 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد8.4×72.3×143.8 میلیمتر وزن153 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد7.9×71.4×146.1 میلیمتر وزن152 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد8.0×75.0×151.7 میلیمتر وزن170 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد8.6×74.8×162.5 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد8.5×73.8×158.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارت دو سیم کارت
75,500,000  ریال
ابعاد152.5x74.8x8.0 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد11.3×51.6×124.4 میلیمتر وزن123 گرم سیم کارت دو سیم کارت
2,116,107  ریال
ابعاد8.5×73.8×158.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارت دو سیم کارت
84,550,000  ریال
ابعاد8.5×68.7×147.7 میلیمتر وزن163 گرم سیم کارت دو سیم کارت
73,240,000  ریال
ابعاد126.8x64.1x10.5 میلیمتر وزن123 گرم سیم کارت دو سیم کارت
5,932,039  ریال
ابعاد8.5×68.7×147.7 میلیمتر وزن163 گرم سیم کارت دو سیم کارت
79,610,000  ریال
ابعاد13×46.8×112.7 میلیمتر وزن65 گرم سیم کارت دو سیم کارت
2,844,603  ریال

بولد موبایل، اولین فروشگاه اینترنتی با قیمت های مصوب