فروشگاه اینترنتی بولد موبایل 

سامسونگ
33,190,000  ریال
ابعاد164.2x75.9x9.1 میلیمتر وزن196 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.5 اینچ
52,890,000  ریال
ابعاد167.2x76.4x9 میلیمتر وزن203 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسفید نوع نمایشگرTFT اندازه6.6 اینچ
20,990,000  ریال
ابعاد141.7x67.5x8.6 میلیمتر وزن150 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگقرمز نوع نمایشگرIPS LCD اندازه5.3 اینچ
ابعاد165.4x76.9x8.4 میلیمتر وزن197 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.9x8.4 میلیمتر وزن197 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.9x8.4 میلیمتر وزن197 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.9x8.4 میلیمتر وزن197 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.9x8.4 میلیمتر وزن197 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.9x8.4 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.5 اینچ
ابعاد165.4x76.9x9.3 میلیمتر وزن207 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسبز نوع نمایشگرPLS LCD اندازه6.6 اینچ
شیائومی
64,890,000  ریال
ابعاد159.9x73.9x8.1 میلیمتر وزن179.5 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرAMOLED اندازه6.43 اینچ
56,390,000  ریال
ابعاد163.6x75.8x8.8 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.6 اینچ
ابعاد165.4x76.8x9 میلیمتر وزن214.5 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگرزگلد نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.67 اینچ
ابعاد159.3x73.7x7.3 میلیمتر وزن173 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرAMOLED اندازه6.55 اینچ
ابعاد159.3x73.7x7.3 میلیمتر وزن173 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرAMOLED اندازه6.55 اینچ
ابعاد169.6x76.6x8.3 میلیمتر وزن190 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگخاکستری نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.71 اینچ
ابعاد169.6x76.6x8.3 میلیمتر وزن190 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگخاکستری نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.71 اینچ
ابعاد163.7x76.2x8.3 میلیمتر وزن204 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.67 اینچ
ابعاد163.7x76.2x8.3 میلیمتر وزن204 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.67 اینچ
ابعاد164.2x76.1x8.1 میلیمتر وزن202 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسفید نوع نمایشگرSuper AMOLED اندازه6.67 اینچ
اپل
ابعاد131.5X64.2X7.7 میلیمتر وزن141 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگسبز نوع نمایشگرSuper Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) اندازه5.4 اینچ
ابعاد138.4x67.3x7.3 میلیمتر وزن144 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرRetina IPS LCD, 625 nits (typ) اندازه4.7 اینچ
ابعاد138.4x67.3x7.3 میلیمتر وزن144 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرRetina IPS LCD, 625 nits (typ) اندازه4.7 اینچ
ابعاد138.4x67.3x7.3 میلیمتر وزن144 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرRetina IPS LCD, 625 nits (typ) اندازه4.7 اینچ
ابعاد150.9x75.7x8.3 میلیمتر وزن194 گرم سیم کارتتک سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرLiquid Retina IPS LCD اندازه6.1 اینچ
ابعاد160.8x78.1x7.4 میلیمتر وزن228 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگگرافیتی نوع نمایشگرSuper Retina XDR OLED اندازه6.7 اینچ
ابعاد146.7x71.5x7.7 میلیمتر وزن174 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرSuper Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) اندازه6.1 اینچ
ابعاد146.7x71.5x7.7 میلیمتر وزن174 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) اندازه6.1 اینچ
ابعاد131.5X64.2X7.7 میلیمتر وزن141 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) اندازه5.4 اینچ
ابعاد131.5X64.2X7.7 میلیمتر وزن141 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرSuper Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (typ), 1200 nits (peak) اندازه5.4 اینچ
آنر
60,290,000  ریال
ابعاد161.8x74.7x8.5 میلیمتر وزن192 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.67 اینچ
43,550,000  ریال
ابعاد167.6x77.2x8.6 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.7 اینچ
65,990,000  ریال
ابعاد166.1x75.8x8.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.7 اینچ
57,350,000  ریال
ابعاد163.4x74.7x7.5 میلیمتر وزن177 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.7 اینچ
(14)
ابعاد159.1x74.1x9.0 میلیمتر وزن185 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی فانتوم نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.3 اینچ
ابعاد161.8x74.7x8.5 میلیمتر وزن192 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.67 اینچ
ابعاد163.9x74.8x8.2 میلیمتر وزن192 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرOLED اندازه6.78 اینچ
ابعاد163.9x74.8x8.2 میلیمتر وزن192 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرOLED اندازه6.78 اینچ
ابعاد160x73.8x7.8 میلیمتر وزن179 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرOLED اندازه6.6 اینچ
ابعاد160x73.8x7.8 میلیمتر وزن175 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرOLED اندازه6.57 اینچ
نوکیا
ابعاد156.5x73.1x8.8 میلیمتر وزن172.5 گرم سیم کارتتک سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.09 اینچ
ابعاد164.8x75.9x8.6 میلیمتر وزن178 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگخاکستری نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.52 اینچ
ابعاد169.9x77.9x8.8 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگخاکستری نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.52 اینچ
ابعاد169.9x77.9x8.8 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگخاکستری نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.52 اینچ
ابعاد164.6x75.9x8.5 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.52 اینچ
ابعاد164.6x75.9x8.5 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگمشکی نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.52 اینچ
ابعاد164.6x75.9x8.5 میلیمتر وزن190 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.52 اینچ
ابعاد164.6x75.9x8.5 میلیمتر وزن190 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.52 اینچ
ابعاد168.9x79.7x9.1 میلیمتر وزن210 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگآبی نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.67 اینچ
ابعاد173.8x77.7x8.9 میلیمتر وزن220 گرم سیم کارتدو سیم کارت رنگبرنزی نوع نمایشگرIPS LCD اندازه6.82 اینچ

فروشگاه اینترنتی بولد موبایل، اولین فروشگاه اینترنتی با قیمت های مصوب