فروشگاه اینترنتی بولد موبایل

ابعاد159.9x75.2x8.3 میلیمتر وزن180 گرم سیم کارت دو سیم کارت
49,370,000  ریال
ابعاد159.9x75.1x8.3 میلیمتر وزن180 گرم سیم کارت دو سیم کارت
37,700,000  ریال
ابعاد150.9x75.7x8.3 میلیمتر وزن194 گرم سیم کارت دو سیم کارت
165,700,200  ریال
ابعاد150.9x75.7x8.3 میلیمتر وزن194 گرم سیم کارت تک سیم کارت
176,143,400  ریال
ابعاد150.9x75.7x8.3 میلیمتر وزن194 گرم سیم کارت دو سیم کارت
197,928,600  ریال
ابعاد144x71.4x8.1 میلیمتر وزن188 گرم سیم کارت دو سیم کارت
242,419,200  ریال
(1)
ابعاد158x77.8x8.1 میلیمتر وزن226 گرم سیم کارت دو سیم کارت
296,432,800  ریال
ابعاد158x77.8x8.1 میلیمتر وزن226 گرم سیم کارت دو سیم کارت
256,232,900  ریال
ابعاد163.6x76x7.7 میلیمتر وزن179 گرم سیم کارت دو سیم کارت
78,990,000  ریال
ابعاد158.5x73.6x7.9 میلیمتر وزن172 گرم سیم کارت دو سیم کارت
56,990,000  ریال
ابعاد192.7x54.5x11.6 میلیمتر وزن118 گرم سیم کارت دو سیم کارت
15,790,000  ریال
ابعاد118x50.2x13.5 میلیمتر وزن82.6 گرم سیم کارت دو سیم کارت
5,120,000  ریال
ابعاد124.6x53.4x10.9 میلیمتر وزن91.8 گرم سیم کارت دو سیم کارت
7,090,000  ریال

بولد موبایل، اولین فروشگاه اینترنتی با قیمت های مصوب

وبلاگ

همه صفحات →