فروشگاه اینترنتی بولد موبایل

ابعاد132x50.5x15.0 میلیمتر وزن91.3 گرم سیم کارت دو سیم کارت
7,140,000  ریال
ابعاد132x50.5x15.0 میلیمتر وزن90.5 گرم سیم کارت دو سیم کارت
9,000,000  ریال
ابعاد123.7x52.4x13.1 میلیمتر وزن88.2 گرم سیم کارت دو سیم کارت
11,790,000  ریال
ابعاد164.3x76.6x8.5 میلیمتر وزن185 گرم سیم کارت دو سیم کارت
58,759,000  ریال
ابعاد192.7x54.5x11.6 میلیمتر وزن118 گرم سیم کارت دو سیم کارت
23,800,000  ریال
ابعاد120.8x53.5x13.8 میلیمتر وزن82 گرم سیم کارت دو سیم کارت
8,750,000  ریال
ابعاد118x50.2x13.5 میلیمتر وزن81 گرم سیم کارت دو سیم کارت
8,090,000  ریال
ابعاد159.9x75.2x8.3 میلیمتر وزن180 گرم سیم کارت دو سیم کارت
85,500,000  ریال
ابعاد157.7x75.4x8.7 میلیمتر وزن183 گرم سیم کارت دو سیم کارت
31,700,000  ریال
ابعاد119x49.2x14.4 میلیمتر وزن73 گرم سیم کارت دو سیم کارت
4,640,000  ریال
ابعاد145.4x62.1x16.1 میلیمتر وزن161 گرم سیم کارت دو سیم کارت
31,400,000  ریال

بولد موبایل، اولین فروشگاه اینترنتی با قیمت های مصوب

وبلاگ

همه صفحات →