فروشگاه اینترنتی بولد موبایل

ابعاد156.3x73.5x8.0 میلیمتر وزن150 گرم سیم کارت دو سیم کارت
14,990,000  ریال
ابعاد159x75.1x8.5 میلیمتر وزن174 گرم سیم کارت دو سیم کارت
31,990,000  ریال
(1)
ابعاد159.8x76.8x7.5 میلیمتر وزن168 گرم سیم کارت دو سیم کارت
39,290,000  ریال
تخفیف
11%
ابعاد162.5x77x7.8 میلیمتر وزن183 گرم سیم کارت دو سیم کارت
55,500,000  ریال 49,500,000  ریال
ابعاد146x70.6x9.3 میلیمتر وزن153 گرم سیم کارت دو سیم کارت
11,190,000  ریال
ابعاد164.3x76.7x7.9 میلیمتر وزن183 گرم سیم کارت دو سیم کارت
(3)
ابعاد154.8x73.6x8.0 میلیمتر وزن162 گرم سیم کارت دو سیم کارت
22,500,000  ریال
ابعاد154.8x73.6x8.0 میلیمتر وزن162 گرم سیم کارت دو سیم کارت
23,500,000  ریال
ابعاد159.4x76.2x8.6 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد159.4x76.2x8.6 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارت دو سیم کارت
13,100,000  ریال
ابعاد145x70.4x8.6 میلیمتر وزن146 گرم سیم کارت دو سیم کارت
9,250,000  ریال
ابعاد159.9x75.1x8.3 میلیمتر وزن180 گرم سیم کارت دو سیم کارت
28,890,000  ریال
ابعاد115.6x51x12.8 میلیمتر وزن78 گرم سیم کارت دو سیم کارت
4,950,000  ریال
ابعاد159.9x75.2x8.3 میلیمتر وزن180 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد118x50.2x13.5 میلیمتر وزن82.6 گرم سیم کارت دو سیم کارت
3,850,000  ریال
(1)
ابعاد124.8x65.2x10.4 میلیمتر وزن104 گرم سیم کارت دو سیم کارت
4,510,000  ریال
ابعاد116.6x51.8x14.5 میلیمتر وزن109 گرم سیم کارت دو سیم کارت
1,680,000  ریال
ابعاد144.4x73.2x10 میلیمتر وزن176 گرم سیم کارت دو سیم کارت
7,210,000  ریال
ابعاد129.2x56.8x15.5 میلیمتر وزن122 گرم سیم کارت دو سیم کارت
2,890,000  ریال
(1)
ابعاد138x61.8x22 میلیمتر وزن179 گرم سیم کارت دو سیم کارت
3,360,000  ریال
ابعاد13×46.8×112.7 میلیمتر وزن65 گرم سیم کارت دو سیم کارت
2,790,000  ریال
(4)
ابعاد11.3×51.6×124.4 میلیمتر وزن123 گرم سیم کارت دو سیم کارت
2,900,000  ریال
تخفیف
11%
ابعاد162.5x77x7.8 میلیمتر وزن183 گرم سیم کارت دو سیم کارت
55,500,000  ریال 49,500,000  ریال

بولد موبایل، اولین فروشگاه اینترنتی با قیمت های مصوب

وبلاگ

همه صفحات →