فروشگاه اینترنتی بولد موبایل

ابعاد159x75.1x8.5 میلیمتر وزن174 گرم سیم کارت دو سیم کارت
31,990,000  ریال
ابعاد155.6x75.6x7.7 میلیمتر وزن163 گرم سیم کارت دو سیم کارت
19,500,000  ریال
(1)
ابعاد159.8x76.8x7.5 میلیمتر وزن168 گرم سیم کارت دو سیم کارت
39,290,000  ریال
تخفیف
11%
ابعاد162.5x77x7.8 میلیمتر وزن183 گرم سیم کارت دو سیم کارت
55,500,000  ریال 49,500,000  ریال
(2)
ابعاد158.4x74.7x7.8 میلیمتر وزن169 گرم سیم کارت دو سیم کارت
21,600,000  ریال
ابعاد146x70.6x9.3 میلیمتر وزن153 گرم سیم کارت دو سیم کارت
13,990,000  ریال
ابعاد146x70.6x9.3 میلیمتر وزن153 گرم سیم کارت دو سیم کارت
12,290,000  ریال
ابعاد159.4x76.2x8.6 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارت دو سیم کارت
17,290,000  ریال
ابعاد145x70.4x8.6 میلیمتر وزن146 گرم سیم کارت دو سیم کارت
9,790,000  ریال
ابعاد147.2x71x.8.0 میلیمتر وزن151 گرم سیم کارت دو سیم کارت
22,290,000  ریال
ابعاد159.4x76.2x8.6 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارت دو سیم کارت
14,790,000  ریال
ابعاد154.8x45.8x8.0 میلیمتر وزن180 گرم سیم کارت دو سیم کارت
37,990,000  ریال
ابعاد115.6x51x12.8 میلیمتر وزن78 گرم سیم کارت دو سیم کارت
4,990,000  ریال
ابعاد124.6x53.4x10.9 میلیمتر وزن91.8 گرم سیم کارت دو سیم کارت
6,090,000  ریال
ابعاد118x50.2x13.5 میلیمتر وزن82.6 گرم سیم کارت دو سیم کارت
3,990,000  ریال
ابعاد120.8x53.5x13.8 میلیمتر وزن82 گرم سیم کارت دو سیم کارت
3,990,000  ریال
ابعاد118x50.2x13.5 میلیمتر وزن81 گرم سیم کارت دو سیم کارت
3,490,000  ریال
(1)
ابعاد111.5x48.4x14.2 میلیمتر وزن68.4 گرم سیم کارت دو سیم کارت
2,900,000  ریال
ابعاد111.2x49.5x14.4 میلیمتر وزن70.2 گرم سیم کارت دو سیم کارت
1,950,000  ریال
(9)
ابعاد156.2x73.5x8.0 میلیمتر وزن150 گرم سیم کارت دو سیم کارت
تخفیف
11%
ابعاد162.5x77x7.8 میلیمتر وزن183 گرم سیم کارت دو سیم کارت
55,500,000  ریال 49,500,000  ریال
تخفیف
6%
(1)
ابعاد124.8x65.2x10.4 میلیمتر وزن104 گرم سیم کارت دو سیم کارت
5,442,420  ریال 5,090,000  ریال

بولد موبایل، اولین فروشگاه اینترنتی با قیمت های مصوب

وبلاگ