بولد موبایل | نسخه آزمایشی

ابعاد188.2x107.8x10..7 میلیمتر وزن310 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد8.0×68.1×148.9 میلیمتر وزن155 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد8.6×74.8×162.5 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارت دو سیم کارت
64,128,440  ریال
ابعاد8.5×73.8×158.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارت دو سیم کارت
72,477,064  ریال
ابعاد8.5×73.8×158.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارت دو سیم کارت
77,981,651  ریال
ابعاد8.5×68.7×147.7 میلیمتر وزن163 گرم سیم کارت دو سیم کارت
75,229,358  ریال
ابعاد8.5×68.7×147.7 میلیمتر وزن163 گرم سیم کارت دو سیم کارت
69,256,881  ریال
ابعاد152.4x78.6x7.6 میلیمتر وزن170 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد152.5x74.8x8.0 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارت دو سیم کارت
27,577,982  ریال
ابعاد8.4×72.3×143.8 میلیمتر وزن153 گرم سیم کارت دو سیم کارت
11,733,945  ریال
ابعاد7.9×71.4×146.1 میلیمتر وزن152 گرم سیم کارت دو سیم کارت
27,183,486  ریال
ابعاد8.0×71.3×146.2 میلیمتر وزن160 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد8.4×70.6×149.2 میلیمتر وزن172 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد8.0×75.0×151.7 میلیمتر وزن170 گرم سیم کارت دو سیم کارت
21,403,670  ریال
ابعاد159.9x75.7x8.3 میلیمتر وزن191 گرم سیم کارت دو سیم کارت
ابعاد8.4×72.3×143.8 میلیمتر وزن153 گرم سیم کارت دو سیم کارت
11,733,945  ریال
ابعاد7.9×71.4×146.1 میلیمتر وزن152 گرم سیم کارت دو سیم کارت
27,183,486  ریال
ابعاد8.0×75.0×151.7 میلیمتر وزن170 گرم سیم کارت دو سیم کارت
21,403,670  ریال
ابعاد8.6×74.8×162.5 میلیمتر وزن195 گرم سیم کارت دو سیم کارت
64,128,440  ریال
ابعاد152.5x74.8x8.0 میلیمتر وزن181 گرم سیم کارت دو سیم کارت
27,577,982  ریال
ابعاد8.5×73.8×158.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارت دو سیم کارت
72,477,064  ریال
ابعاد8.5×68.7×147.7 میلیمتر وزن163 گرم سیم کارت دو سیم کارت
69,256,881  ریال
ابعاد8.5×73.8×158.1 میلیمتر وزن189 گرم سیم کارت دو سیم کارت
77,981,651  ریال
ابعاد8.5×68.7×147.7 میلیمتر وزن163 گرم سیم کارت دو سیم کارت
75,229,358  ریال

بولد موبایل، اولین فروشگاه اینترنتی با قیمت های مصوب